Vallby Skolgata

Vallby Skolgata västerås kommun

Projektet omfattade om-, till och nybyggnad av Vallby skolgata samt del av Härbregatan, ca 365 m. I projektet ingick även ny GC-väg, två stycken busshållplatser, ny belysning, grönremsor samt plantering av träd.