• Här läggs snart de första murstenarna till varandra.

    Här läggs snart de första murstenarna till varandra.

  • Stort intresse från blivande elever o andra intressenter.

    Stort intresse från blivande elever o andra intressenter.

  • Marko Rajalakso, Emil Hammar och Janne Isotalus från Bro & Väg Uppsala.

    Marko Rajalakso, Emil Hammar och Janne Isotalus från Bro & Väg Uppsala.

Tiundaskolan, Uppsala

Partneringuppdrag med ByggDialog AB. Projektering och mark och grundläggningsarbete för ny låg, mellan och högstadieskola för 1044 elever, samt ny idrottshall och konstgräsplan. Marksanering.