• swedol2
  • swedol1
  • swedol03
  • swedol01
  • swedol02

Swedol centrallager, Örebro

Mark- och grundläggning för Swedols nya centrallager för verksamheten i Sverige och Norge. Den totala fastighetsytan uppgår till ca 50 000m varav lagret är 20 000m2.

Vår del av projektet innebar mark- och VA-projektering, vegetationsavtagning, berg- och jordterrassering, VA-ledningar, byggnation av in- och utlastningsytor samt parkeringsytor, bergfyllning och terrassering för byggnaden.

Projektet drevs i samarbetsformen Partnering vilket bland annat innebar att vi arbetade med öppna ekonomiska böcker.