Slamanläggning Södertälje

Mark och grundläggnings arbete för betongplatta och betonginvallning för avvattning av slam.

Bro och Väg, Kolmården. Konferens, porträtt mm. Uppdrag åt Bro & Väg.

Erik Bergkvist