Posten Husbyborg, Uppsala

Grundläggningsarbete för ny postterminal i partneringsamarbete med Per Andersson och son Byggnads AB.

Bro och Väg, Kolmården. Konferens, porträtt mm. Uppdrag åt Bro & Väg.

Janne Isotalus