Drygt en halv kilometeter lång är den här delen av huvudvattenledningen.

Drygt en halv kilometer lång är den här delen av huvudvattenledningen.

Ny huvudvattenledning Öster

Objektet avsåg anläggning av 610 meter ny huvudvattenledning i dimension 711×8,0 mm stål med tillhörande skyddsrör i dimension 864 mm stål från Hässlö vattenverk till Mälaren.