• brova¦êgBiogas-0019
  • brova¦êgBiogas-0025
  • brova¦êgBiogas-0023
  • brova¦êgBiogas-0024
  • brova¦êgBiogas-0022
  • brova¦êgBiogas-0021
  • brova¦êgBiogas-0020

Karlskoga Biogas

En mycket komplext och utmanande projekt vilket inkluderade förläggning av ett tjugotal olika typer av medierör samt kabelkanalisation, allt enligt olika regelverk och standarder.

Samtidigt utfördes grundläggning för byggnader och cisterner samt sättning av pumpstationer. Projektet omfattade också byggnation av hårdgjorda körytor.
Flertalet sprängningar utfördes dessutom för såväl grundläggning som för olika rörschakter.