Fruktlunden Karlskoga

Projektet avser mark- och VA-arbeten för nybyggnad av hyreslägenheter.

Projektet består i grundläggning för två punkthus samt tillhörande VA-anläggning.