Edanö Backe

Exploateringsområde, mark- och anläggningsarbete samt platsgjutna betongmurar. Omfattande losshållning av berg samt ledningsarbete med VA och kanalisation. Grundläggning för villor.

Sprängningarna gjordes  under vårvintern och markarbetena har kommit en god bit på väg.

Sprängningarna gjordes under vårvintern och markarbetena har kommit en god bit på väg.