• Stålbalkar bro
  • Bron är färdigställd.

Byte gc-bro Slussen, Örebro

Projektet bestod av rivning av den befintliga bron och bygga en ny gång- och cykelbro vid slussen i Örebro, samt att renovera brostöd/lagerpallar och byta slussluckor. Den nya bron är en stålbro med längsgående stålbalkar och en slityta av träplank.