Årsavtal fjärrvärme

Schakt och förläggning av fjärrvärmeledningar i Södertälje och Nykvarns kommuner.

Bro och Väg, Kolmården. Konferens, porträtt mm. Uppdrag åt Bro & Väg.

Pekka Karppinen