Om Bro & Väg Mälardalen

Vi har utbildad personal inom trä-, betong-, anläggnings- och markarbeten och har kompetens att utföra såväl total- som utförandeentreprenader. För att genomföra aktuella arbeten har vi egna entreprenadmaskiner och utrustning. Totalt är vi ca 40 anställda. Vi utför projekt runt om i Mälardalen och har våra kontor i Södertälje, Västerås och Uppsala.

Bro & Väg Mälardalen AB är en del av Eric Andersson Gruppen AB.

Flexibel

Vi är det något mindre men gedigna bolaget med det stora företagets resurser. Vi ingår i Eric Andersson Gruppen AB och har därmed hela gruppens resurser i ryggen. Bro & Väg Mälardalen AB står för flexibilitet och samarbete. Vi har aldrig långt till beslut inom företaget och vi är alla, alltid nära kunden. Vi arbetar med samma rutiner som storföretagen men med det mindre företagets engagemang – det är en oslagbar kombination.

Attraktiv

Bro & Väg Mälardalen AB skall vara en attraktiv entreprenör på marknaden och kunderna skall känna sig trygga och nöjda när de anlitar oss. Varje projekt, litet som stort, skall bli en bra referens. Vår fristående ställning gör oss inte bundna av särskilda leverantörer eller underentreprenörer. Detta gör oss extra konkurrenskraftiga.

Effektiv

Vi kommer alltid att sträva efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen trivs och utvecklas. Engagemang och kompetens hos varje enskild medarbetare är grunden för goda resultat, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt.