Swedavia_red

Nu är arbetena igång på Arlanda Airport

Bro & Väg har precis startat upp arbetet med att uppföra parkering avsedd för de entreprenörer som arbetar vid Stockholm Arlanda Airport. Projektet omfattar uppförandet av c:a 400 parkeringsplatser på en yta av 10 000 kvm med tillhörande belysningsmaster och skärmtak.

– Extra kul att få förtroende från en för oss ny kund under hård konkurrens, säger
arbetschef Hans Boman.