• Bilder till EA gruppen från byggprojekt i Bålsta, samt i Uppsala. Beställare Märit
Wikström till tidskriften Spadtaget
  • Bilder till EA gruppen från byggprojekt i Bålsta, samt i Uppsala. Beställare Märit
Wikström till tidskriften Spadtaget
  • Bilder till EA gruppen från byggprojekt i Bålsta, samt i Uppsala. Beställare Märit
Wikström till tidskriften Spadtaget

Tiundaskolan snart klar

Den nya skolbyggnaden drar blickarna till sig med sin tegelmosaik som får de stora huskropparna att liksom sväva uppåt. Det är också en blinkning till den geografiska platsen, här låg en gång ett av Uppsalas många tegelbruk. Vilket innebar en mycket omfattande marksanering som start på projektet 2015. Nu, tre år senare, är det mesta klart för Bro & Vägs del.

-Jag gillar den här typen av längre projekt säger platschef Marko Rajalakso. Nu återstår bara de sista av den omfattande finplaneringen, Anders Bylin, Stefan Rydberg och Ulf Bylin mäter in för mer lekutrustning som ska monteras. Peter Hagman håller till vid cykelställen och asfalterar det sista för hand. Många små kanter att fylla i blir det, skolan ska rymma över tusen elever plus lärare och i cykelstaden Uppsala tar cykelställen upp en ansenlig del av den stora skolgården. Men här finns också flera olika sittmiljöer, pergola, två stora välvda klätterväggar, fotbollsplan, multisportplan, skulpturala utsmyckningar, gräskullar/pulkabackar och stora stensatta och asfalterade ytor. Och allt står nu på stabil grund och är ordentligt förankrat. När byggbodarna avetableras och skolbarnen myllrar in har Bro & Väg all anledning att känna sig stolta över sitt jobb. Mycket av det mödosamt nedlagda arbetet kommer vara osynligt för elever och lärare, men märks genom en fungerande inomhus- och utomhus miljö i generationer framåt.

 

Fakta Tiundaskolan

Vad: Mark- och grundläggningsarbete, finplanering, för skolbyggnader samt påkostad skolgård för 1040 elever, förskola till årskurs 9.

Tid: aug 2015-juli 2018

Storlek: 26 500 m2 stor är tomten

Projektkostnad: total budget för hela projektet är strax under 500 mkr. Bro & Vägs del är ca 70 mkr

Kund: samverkansprojekt med Byggdialog på uppdrag av Skolfastigheter Uppsala.