Bro och Väg, Kolmården. Konferens, porträtt mm. Uppdrag åt Bro & Väg.

Nytt uppdrag i Västerås

Bro & Väg har fått uppdraget att anlägga en ny gata, gång- och cykelbana samt torgyta vid Välljärnsgatan. Bro & Väg ska även ansvara för nya markvärmeslingor och förlängning av vatten och avlopp. Likaså ny belysning samt trädplantering ingår i projektet. Kund är Västerås Stad och kontrakterat belopp uppgår till 16 mkr.

-Vi är glada att på nytt ha fått förtroendet från Västerås Stad. Arbetena har redan startat och vi ska vara klara till årsskiftet, säger arbetschef Hans Eriksson.