Hans Boman Bro & Väg Uppsala

Nytt uppdrag i Uppsala

På uppdrag av Uppsala kommun ska Bro & Väg bredda en ca 400 meter lång gång- och cykelbanan längs Murargatan, i Uppsalas östra del. Projektet inleds i augusti och ska vara klart under sista delen av oktober. Kontraktssumma är 3,4 mkr.

-Vi ska bredda en befintlig gång- och cykelbana från två till fyra meters bredd. Arbetet kommer ske etappvis för att behålla framkomligheten för gående och cyklister, kommenterar Hans Boman, arbetschef Bro & Väg.