• Lasse Ek, Bro & Väg

  Lasse Ek, Bro & Väg

 • Tobias Hendberg, Bro & Väg

  Tobias Hendberg, Bro & Väg

 • Bro & Väg Säter Dalabanan 051
 • Bro & Väg Säter Dalabanan 047
 • Bro & Väg Säter Dalabanan 042
 • Tobias Hendberg, Bro & Väg

  Tobias Hendberg, Bro & Väg

 • Bro & Väg Säter Dalabanan 032
 • Bro & Väg Säter Dalabanan 024
 • Micke Hendberg, Bro & Väg

  Micke Hendberg, Bro & Väg

 • Före renovering.

  Före renovering.

 • Efter renovering.

  Efter renovering.

 • Före renovering.

  Före renovering.

 • Efter, kablelränna och slänter renoverade.

  Efter, kablelränna och slänter renoverade.

 • Lasse Ek och Micke Hendberg, Bro & Väg

  Lasse Ek och Micke Hendberg, Bro & Väg

Bygga relationer viktigt för lyckat projekt

X2000-tåget rusar förbi några meter från oss där vi står vid banvallen. Här, strax utanför Säter, lägger nu Bro & Väg sista handen vid projektet som startade i september 2016. Sedan dess har 75 000 m3 schakt körts bort, 103 000 ton krossmaterial använts, fler än 5 500 träd tagits ner, 5,5 km dränering lagts ner och 77 spolbrunnar monterats. Dalabanan är redo för utökad tågtrafik.

Men vi börjar där det började. Dalabanan är enkelspårig och går mellan Uppsala och Mora. Bro & Vägs uppdrag har endast omfattat sträckan mellan Hedemora och Borlänge. För att öka kapaciteten och möjligheten för högre hastigheter och tyngre last, upphandlade Trafikverket Bro & Väg för att utföra bärighetsåtgärder punktvis längs sträckan. Framförallt har arbetet bestått i avvattnande åtgärder och upprustning av stödslänter.  Miljösanering har också utförts.

Banan gränsar i huvudsak till åkrar och skog, som ägs av ett stort antal olika markägare. -Vi har druckit så många koppar kaffe, berättar Micke Hendberg, arbetsledaren som varit med nästan från projektstart. Det är klart att markägarna har många frågor och från början fanns inga nyttjanderättsavtal tecknade så vi kom inte åt våra arbetsområden. Så vi försökte lösa problemen på eget sätt genom att själva kontakta markägarna och på så sätt komma framåt. Vi har haft en god och förtroendefull dialog med alla berörda. Det har varit ett mycket fint samarbete och jag känner mig stolt över vad vi åstadkommit, berättar Micke.

”Lägga rälsen och köra tåget samtidigt”. Liknelsen haltar lite, men viss projektering har pågått hela tiden och allt eftersom arbetet fortskridit har nya uppdrag tillkommit. -Vi har sett behov och kunnat hitta lösningar som varit till nytta för vår kund, berättar Micke. På ett flertal ställen var det planerat att bli öppna diken, men utrymmet var för litet och där har man lagt toppslitsade dräneringsrör istället.  Staket har behövts demonteras och återmonteras p g a åtgärder ej annars kunnat utföras, ett antal brunnar har rustats upp och på flera ställen har stentrummor infodras.

Trots årets ovanligt snörika vinter har arbetet flutit på bra. Men självklart påverkar vädret och på vissa ställen har det varit två dagars snöröjning bara för att komma fram till arbetsområdet.

-När vi kört för fullt har vi haft fyra grävmaskiner, 12 lastbilar, en lastmaskin, två dumprar och fyra el-övervakare till vår hjälp, avslutar Micke.