Kristoffer Forsén, Jenny Ståhl och Benny Baunsgaard, Bro & Väg.

Kristoffer Forsén, Jenny Ståhl och Benny Baunsgaard, Bro & Väg.

Bättre praktik med utbildad handledare

Bro & Vägs Västeråsavdelning har gått en handledarutbildning för att vässa sig när det gäller att ta emot praktikanter. Utbildningen ges via Skolverket och Västerås Stad och har fyra moduler; Eleven – vem tar du emot, Förberedelser – hur gör du för att på bästa sätt välkomna eleven, Lärandet- tips och strategier för hur du lär ut något till någon, Uppföljning – återkoppling som ett viktigt verktyg för elevens lärande.

Benny Baunsgaard är platschef i Bro & Väg och tycker att det är viktigt att visa att företaget välkomnar praktikanter och att de blir väl omhändertagna i Bro & Väg.

-Det var givande att gå kursen, jag fick fundera över mitt mentorskap. Som till exempel att det är viktigt att förklara varför man gör saker, inte bara hur det sak göras, säger Kristoffer Forsen, anläggare.

-Det kan vara avskräckande att komma till ett projekt med många maskiner, det är en helt ny miljö. Därför behövs introduktion kring säkerhet och arbetsmiljö, säger Jenny Ståhl, entreprenadingenjör.