Nytt samverkansprojekt i Sala

Bro & Väg har fått uppdraget att i samverkan med ByggPartner Dalarna och Sala kommun utföra mark-och anläggningsarbetena för Vallaskolans nya lokaler.

En ny skola för årskurserna f-6 med plats för ca 500 elever ska byggas, helt i anslutning till nuvarande Vallaskolan. Den nya delen är ritad av Archus Arkitektur, får miljöklass silver och ska stå färdig till höstterminen 2020. Entreprenadkostnaden är 15 mkr för Bro & Vägs del och planerad byggstart är i mars/april.

Just nu arbetar Bro & Väg med projekteringen tillsammans med ByggPartner, landskapsarkitekt och projektör för VA- och mark.

-Det är givande och roligt att få vara med från början i planeringen. Vi kan bidra med vår kunskap bland annat när det gäller till exempel markförhållanden, placering av huskropparna i höjd och plan etc, säger Hans Eriksson, arbetschef Bro & Väg.

Se bilder här vallaskolan