Ragvaldsbo – nytt projekt i Sigtuna

Bro & Väg har fått i uppdrag av Boetten Bygg att utföra markarbeten och grundläggning för fyra nya punkthus med garage i Sigtuna. Arbetena inleds nu och ska vara slutförda våren 2019. För Bro & Vägs del kommer 7-8 personer arbeta i projektet och entreprenadsumman är 5,2 mkr. Wingårdhs arkitekter har ritat husen som kommer att ligga i området Sigtuna Stadsängar.

-Projekt ska utföras på en liten yta vilket ställer stora krav på oss när det gäller förberedelser, planering och logistik, utmanande men roligt, kommenterar Hans Eriksson, arbetschef Bro & Väg.

Se bilder här Ragvaldsbo Sigtuna