• IMG_6026
  • IMG_6025
  • IMG_6033
  • IMG_6031
  • IMG_6029
  • IMG_6019
  • IMG_6015
  • IMG_6011
  • IMG_6009
  • IMG_6010

Knyter ihop Erikslund

Bro & Väg är i full färd med markarbeten för de nya vägarna vid Erikslundsområdet i utkanten av Västerås. Det är mycket vatten i området och för att hantera det har ett antal dammar anlagts som fördröjningsmagasin. Arbetena inleddes i somras och just nu pågår arbete med kanalisation. Man kommer använda en typ av geotextil med bentonit, vilket är ett naturligt lermineral. Denna fiberduk fungerar som en spärr då bentoniten sväller när den kommer i kontakt med vatten.