• Uppsala Bro & Väg och Frijo 068
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 058
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 065
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 059
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 082
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 044
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 024
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 022
  • Uppsala Bro & Väg och Frijo 014

Klättervägg, kantsten och spännande mätuppdrag

Partneringprojektet Tiundaskolan i Uppsala är på väg mot färdigställande. De sista månaderna fram till inflyttningen efter sommaren består av finplaneringsarbete för Bro & Vägs del. Just nu pågår arbete på skolgården med kantsten som justeras in, armering för klätterväggar som förankras och montering av sittmöbler. Men även inomhus i skolbyggnaden har Bro & Väg haft ett uppdrag. Golvet i skolans huvudentré är består uteslutande av ändträbitar, som ett gigantiskt grytunderlägg som välkomnar elever och personal. I golvet ska ljusslingor fräsas in i ett cirkelformat mönster. Inmätningen av var ljusslingan ska ligga står Bro & Vägs mättekniker Annelie Ekman för.

-Det har varit en rolig utmaning att sätta ut markeringarna för var ljusslingan ska fräsas ur. Jag har fått flytta in mätpunkterna in i byggnaden och utgått från dessa nya punkter i mina beräkningar. Nu sitter markeringarna i golvet och det är dags att börja fräsa ur för elinstallationerna och glasmosaiken, berättar Annelie.