• Spadtaget Bro & Väg Enköping, gruppbild
  • Spadtaget Bro & Väg Enköping
  • Spadtaget Bro & Väg Enköping
  • Spadtaget Bro & Väg Enköping, Susanna Strand
  • Spadtaget Bro & Väg Enköping

Enköping växer

 

Enköping växer och Bro & Väg arbetar just nu färdigställandet av exploateringsområdet Åkersberg. Kommunen säljer ett 40-tal villatomter och här ska även byggas radhus och flerbostadshus. Bro & Vägs uppdrag är att anlägga 1200 meter gata med tillhörande kanalisation, samt ett tillkommande arbete på 550 meter fjärrvärmeschakt.
-Grundvattennivån ligger väldigt grunt i området och det har varit lite knivigt på sina ställen. Men vi har löst det tillsammans med kunden och vi har en bra dialog, säger Benny Baunsgaard, platschef Bro & Väg.
Under sommaren har Daniel Aalto-Lindberg, yrkesarbetare och Dennis Haastad, inhyrd maskinist som ofta kör för Bro & Väg, jobbat snabbare än planerat med kanalisationen. Daniel började i Bro & Väg på försommaren, ger kollegorna en eloge för hur han blev mottagen. –Jag blev en i gänget direkt. De har förståelse för att jag är ny och kan behöva få förklaringar, säger Daniel.

Fjärrvärmeschaktet löper delvis genom ett skogsparti. Här fanns ingen täckning för GPS-mätaren.
-Vi fick göra på det gamla sättet, med flugor, käppar och sprayfärg, berättar Malin Ågren, mätchef i  Bro & Väg. Det funkar bra men är mer omständigt att jobba så. Med dagens GPS-styrning som ger exakta höjder direkt på skärmen i styrhytten, är maskinisterna i det närmaste självgående och behöver inte få höjder från mätarna. Nästa steg i den tekniska utvecklingen inom detta område är Virtual Reality-liknande glasögon. Med denna teknik finns all information inläst i glasögonen och projiceras på insidan av glasögonskärmen. –Det är som att gå runt i själva ritningen. Man kan flytta på saker med händerna, som på en smart phone, säger Malin som testat VR-glasögonen. Området är ledningstätt eftersom det är ett bostadsområde där var och en ska ha sina anslutningspunkter. Mättekniker Susanna Strand mäter in ledningarna.
Åkersberg 4

  • Gator och VA ca 1200 meter, fjärrvärmeschakt 550 meter
  • Utförande entreprenad med en kontraktsumma på 12 mkr
  • Tid start våren 2017-klart innan årsskiftet.
  • Kund Enköpings kommun
  • Platschef Benny Baunsgaard, arbetsledare Jimmy Forsberg, Bro & Väg Västerås