Nytt ledningsprojekt i Botkyrka till Bro & Väg

Entreprenaden omfattar utförande av en överföringsledning med vatten/ spill- och tryckspillsledningar längs Eldtomta området till Kagghamra tomtområde. Sträckan är 5 km, 2500m ska dras som styrd borrning och 2500m ska schaktas i spontlådor. I projektet ingår även utförande av tre pumpstationer.

Entreprenaden har en kontraktsumma på 35 mkr. Arbetena inleds omgående och ska vara klara till nästa vår.

-Det känns kul att Bro & Väg fått förtroendet av Botkyrka Kommun att vara med och bygga ut VA-systemet i Grödinge. Projektet innehåller en hel del logistiska och tekniska utmaningar. Vi ser fram emot att tillsammans med kommunen genomföra projektet som skall färdigställas 2018-05-31, säger Gustav Oscarsson, Vd Bro & Väg.

Karta Översikt VA-Grödinge (2)