• Väg & Bro. Asfaltering och anläggning vid Elektroskandia Örebro.
  • Väg & Bro. Asfaltering och anläggning vid Elektroskandia Örebro.
  • Väg & Bro. Asfaltering och anläggning vid Elektroskandia Örebro.
  • Väg & Bro. Asfaltering och anläggning vid Elektroskandia Örebro.
  • Väg & Bro. Asfaltering och anläggning vid Elektroskandia Örebro.

Elektroskandia färdigställs

Nu pågår de avslutande arbetena med asfaltering och finplanering för Elektroskandias nya, stora lagerbyggnad, vid infarten till Örebro. Omfattningen är 80 000 m2 asfaltering. För Bro & Vägs del började projektet i slutet av 2015 och har inneburit markarbete om 140 000 m2, betongvolym 1400 m3 i platsgjutna fundament, 100 ton armering och totalt skiftades 70 000 m2 massor ut. Bro & Vägs platsledning har samordnat en handfull egna anställda samt inhyrda underentreprenörer som bergssprängare, grävmaskinister, dumperförare och bandtraktorförare, totalt ca 40 personer.

-Planering och framförhållning har varit avgörande för att vi har lyckats hålla det mycket tajta tidsschemat. Och god kommunikation under hela projektet, säger Pontus Mühlow, arbetschef Bro & Väg Örebro.

-Det har varit roligt med ett stort projekt med mycket betongarbete. För kunden är det ofta praktiskt och kostnadseffektivt att vi som anläggningsföretag även gör betongarbetena när vi ändå är på plats, säger Pontus.