Enköping växer och det inringade området Åkersberg får nu nya gator och gång- och cykelbanor. Karta: Enköpings kommun.

Enköping växer och det inringade området Åkersberg får nu nya gator och gång- och cykelbanor. Karta: Enköpings kommun.

Nytt gatu- och VA projekt till Bro & Väg

Bro & Väg har fått ett nytt uppdrag av Enköpings kommun att anlägga gator och VA i det nya bostadsområdet Åkersberg. Projektet omfattar nästan en kilometer stadsgata och ca 300 m gång- och cykelbana.

-Tidplanen och markförhållandena gör det till ett utmanande och roligt projekt. Det är en tajt tidplan men med god planering ska vi klara detta.  Markförhållandena i området är delvis dåliga vilket kräver förstärkning med KC-pelare både för ledningar och gata, säger Hans Eriksson, arbetschef Bro & Väg Västerås.

Arbetena inleds nu och ska vara klara hösten 2017 och leds av Benny Baunsgaard som platschef.