• bro-vag-haga-strand-enkoping-2
  • haga-strand-3

Nytt vägjobb till Bro & Väg Västerås

Bro & Väg har fått i uppdrag att anlägga vägar och VA i exploateringsområdet Haga Strand, vid Haga slott i Enköpings kommun.

Projektet omfattar 1 100 meter gata och ledning samt ytterligare 1 200 meter enbart ledningar.  Arbetena har inletts och ska vara färdigställda i maj 2017. För Bro & Väg är detta ett projekt på  ca 10 mkr, kund är Enköpings kommun.

-Det är ett relativt enkelt projekt eftersom vi är ute på åkermark, och inte har omkringliggande trafik eller annan verksamhet att ta hänsyn till. Vi har stött på lite mer berg än vad de geologiska undersökningarna först visade, men jag kan inte se att det kommer att påverka tidplanen, säger Benny Baunsgaard, arbetsledare Bro & Väg.

Totalt kommer ca 5-6 personer från Bro & Väg att arbeta i projektet.