• Robert Karlsson, inhyrd masikinist och Benny Baunsgård, arbetsledare tillsammans med Lars Ek, anläggare Bro & Vägs Västeråsavdelning.

  Robert Karlsson, inhyrd maskinist och Benny Baunsgaard, arbetsledare tillsammans med Lars Ek, anläggare Bro & Vägs Västeråsavdelning.

 • Vattenledningen har en diameter på 711 mm

  Vattenledningen har en diameter på 711 mm.

 • Lars Ek arbetar med återfyllnaden.

  Lars Ek arbetar med återfyllnaden.

 • Drygt en halv kilometeter lång är den här delen av huvudvattenledningen.

  Drygt en halv kilometer lång är den här delen av huvudvattenledningen.

 • DSC_0015

  Benny Baunsgaard är arbetsledare på projektet.

Huvudvattenledning snart klar i Västerås

Bro & Väg är i slutfasen på projektet att anlägga en ny huvudvattenledning från vattenverket i Västerås. Ledningen ska försörja västra delen av staden. I nästa etapp kopplas den samman med ytterligare en ny ledning som kommer att läggas på botten av Mälaren, tvärs över bukten runt vilken Västerås ligger. Idag går vattenledningen inte den kortaste vägen utan som en båge under staden.

Diametern på vattenledningen är 711 mm och kapaciteten kommer att vara 200 liter i sekunden. Ytterhöljet är av plast, därunder ett stålrör som är infodrat med betong. Livslängden på vattenledningen beräknas vara 500 år. Eftersom det handlar om vattenledningar hanteras de 12 meter långa 2,5ton tunga rördelarna mycket varsamt. Både för att de inte ska skadads vid lyft och för att inte få in föroreningar. I båda ändar är rördelarna pluggade innan de svetsas ihop. Sträckan från vattenverket och fram till kanten av Mälaren, där sjöledningen kommer att ansluta, är 610 meter långt. Projektet ska vara klart sista maj.

-Vi har ett bra samarbete med MLT, Mellansvenska Logistiktransporter AB, som utför projektet på uppdrag Mälarenergi, berättar Benny Baunsgaard, arbetsledare Bro & Väg. I projektet arbetar även Lars Ek, anläggare, Susanna Strand, utsättare och Jakob Sahlander, projektchef Bro & Väg, Västerås.