Ny etapp för lager i Nykvarn

Bro & Väg har fått etapp 2 på projektet Mörby, i Nykvarn, ett mark- och grundläggningsarbete för lager och logistikcentrum. Kontraktsumman är 23 000 000 kr och projektet pågår mars-nov 2016.