Personalneddragningar i Södertälje

Marknaden för kabeldragning har krympt de senaste åren och förutsättningarna för att få lönsamhet i den specialiserade nischen har minskat.  En av Bro & Vägs större kunder inom segmentet, har aviserat en minskning med 70% i omfattningen av uppdrag de kommer att köpa. Detta påverkar Bro & Vägs kabeldragningsgrupp där fyra personer blir övertaliga, en person går i pension till sommaren och tre personer arbetar kvar inom koncernen.

– Det är mycket tråkigt att behöva säga upp medarbetare. Vi har försökt hitta nya kunder inom segmentet men ansträngningarna har inte burit frukt. Prisnivåerna blivit mycket pressade och vi får därmed inte lönsamhet i kabeluppdragen. Arbetena med kabel är så specialiserade och det svårt att gå från den typen av nischade uppdrag till andra typer av markarbeten, säger Peter Ek, VD Bro & Väg.