• IMG_4197
  • IMG_4188
  • IMG_4222
  • IMG_4194

Stort markarbete för Elektroskandias nya lager

Bro & Väg har fått uppdraget att göra alla markarbeten inklusive asfalterade ytor, VA, dagvatten och grundläggning för Elektroskandias nya moderna lager strax öster om Örebro.

Uppdraget uppgår till 65 mkr och Bro & Vägs arbeten ska vara klara i december 2016. Totalt handlar det om 40 000 m2 lager och 5000 m2 kontor. Grundläggningen består bland annat av ca 350 platsgjutna fundament.

-Vi har en tajt tidplan och planeringen är som vanligt väldigt viktig för ett framgångsrikt projekt, berättar Pontus Mühlow, arbetschef Bro & Väg Örebro.

Marken har tidigare varit militärt övningsområde och betesmark. Nu inleds schaktning för att senare fylla upp med bättre massor för en stabil grund.

Det är ett stort projekt för Bro & Väg där Västerås- och Örebroavdelningarna samarbetar.