Ledarförändring i AB Frijo och Bro & Väg Mälardalen AB

I ett gemensamt beslut har ägarna och VD kommit fram till att båda bolagen, Frijo och Bro & Väg behöver varsin VD på heltid. Bakgrunden är att båda bolagen står inför tillväxt och expansion, vilket kräver ett heltidsengagemang på båda håll. Nuvarande VD i båda bolagen Peter Ek, kommer därför att på sikt lämna VD-rollen i AB Frijo och på heltid ägna sig åt Bro & Väg.

– Under min tid som VD i Frijo har vi förändrat organisationen och tydliggjort inriktningen mot större och komplexare entreprenader. Vi har lagt grunden för fortsatt utveckling och vi har en stark tillväxt i marknaden. Det är ett spännande, intressant och roligt arbete och jag känner ett stort engagemang och stöd från alla medarbetare. Men det är mer än ett halvtidsjobb att leda bolaget mot de uppsatta målen. Därför är det rätt tid för någon annan att komma in i Frijo och nu få bygga vidare, säger Peter Ek.

– Även Bro & Väg har stora möjligheter som jag som VD på heltid bättre kan ta tillvara framöver. Vi kommer att expandera geografiskt och titta på nya segment som infrastrukturmarknaden. Att jag och min familj bor, och vill fortsätta att bo, i Motala spelar också in i beslutet, säger Peter Ek.

– Peter har på ett fantastiskt bra sätt genomfört viktiga och nödvändiga förändringar i Frijo, för långsiktig tillväxt och trygghet för företaget, säger Anna Wränghede, VD EA-gruppen. Vi som ägare har fullt förtroende för Peter och önskar att han kunde klonas till två. Men då båda uppdragen är så omfattande har vi gemensamt kommit fram till att den bästa långsiktiga lösningen är att låta bolagen växa sig ännu starkare under var sin VD.

Peter kommer att vara kvar i rollen som VD i AB Frijo tills en efterträdare är på plats. Rekrytering har inletts.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Peter Ek, VD AB Frijo och Bro & Väg Mälardalen AB tel 070-577 61 77, peter.ek@frijo.se

Anna Wränghede, VD/koncernchef EA-gruppen tel 070-573 26 24, anna.wranghede@eagruppen.com