Bakåt och framåt …

2012 blev ett trevligt och framgångsrikt år. Vi inom Bro & Väg har tillsammans utvecklats inom alla tänkbara områden och vi närmar oss målet att bli ett attraktivare val för våra kunder.

Här följer en kort summering av året som gått:

  • Inga allvarliga tillbud eller olyckor har skett inom vår verksamhet.
  • Vi ser ut att nå vårt ekonomiska mål.
  • Tidvis har vi haft lite för låg sysselsättning.
  • Vi har förbättrat ekonomiuppföljningen av våra projekt.
  • Engagemanget hos oss alla inom Bro & Väg har ökat.
  • Vi har nöjda kunder.

Sammanfattningsvis ett bra år med många genomförda förbättringar – definitivt något att bygga vidare på.

Om vi istället kikar framåt så finns det ett något större orosmoln i horisonten. Jag tänker på marknaden. Hur den världsliga finansoron kommer att påverka oss kan ingen svara på, men vi måste vara medvetna om att den kan spilla över även på oss.

Vi ska fortsätta prioritera projekt där vi inte bara tävlar om lägsta pris. Det kräver att vi är lite mer på hugget än idag. Vi måste ut och visa upp oss för andra än bara offentliga beställare, berätta vilka vi är och vad vi är bra på. Det är så klart mycket inspirerande.

Vi går in i 2013 med en bra orderstock och med tanke på konjunkturoron ser jag det som mycket positivt. Vi ska lägga fokus på att driva våra projekt effektivare. Jag tänker främst på planering och projektinköp. Vi ska alla hjälpas åt med det.

I övrigt ska vi fortsätta på inslagen linje. Som jag tidigare har nämnt har det hänt otroligt mycket inom bolaget de senaste åren. Det vi kanske har tappat bort lite i samband med alla förändringar är våra kunder och affärer. Det blir således ett av de viktigaste områdena att fokusera på.

Vi på Bro & Väg är verkligen laddade inför 2013.
Hoppas att vi får chansen att visa vad vi går för!

Peter Ek
VD