Ett nytt utmanande projekt!

Strax innan årsskiftet fick vi det glädjande beskedet att vi får utföra utbyggnaden av Tuvängen Moraberg med Södertälje kommun som beställare.

Ett förtroende vi ska förvalta väl förstås. Projektet innefattar ganska omfattande sprängningsarbeten samt byggnation av vatten- och avloppsledningar. Därtill ska en ny industrigata byggas. Kontraktssumman uppgår till närmare tio miljoner kronor och projektet ska vara färdigställt innan semestern 2012.

Nyckeln till framgång i detta projekt är logistik. De bergmassor som skjuts loss ska fraktas så kort väg som möjligt inom arbetsområdet. Därtill är det, som alltid inom vårt område, planering av varje delmoment som ger goda resultat. Inget revolutionerade i det. Men som alltid inom mark- och anläggningsbranschen är varje projekt unikt och det gäller att inte ta saker och ting för givna. Desto noggrannare vi är desto bättre blir resultatet.

Vi kommer att göra allt för att detta ska bli ett lyckat projekt med nöjd kund och god kvalitet och arbetsmiljö. Dessutom ska vi minimera utsläppen från våra maskiner och transporter genom god planering. En triggande utmaning!